COÑÉCENOS

A Plataforma polo Emprego é unha entidade non lucrativa que nace no ano 1998 como plataforma aberta de asociacións e entidades, coa idea de debater e propoñer iniciativas en torno ao emprego dirixidas sobre todo, aos colectivos sociais máis desfavorecidos. O noso ámbito de traballo é Santiago de Compostela e a súa contorna.

Na plataforma participan diferentes entidades de carácter social: Asociación de traballadoras de Fogar e Coidados Xiara, Asociación Fonte da Virxe, Asociación de Mulleres Recandea, Asociación Veciñal A Xuntanza, Asociación Veciñal Polígono de Vite, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia, Foro Galego de Inmigración, Centro de Traballo e Cultura de Cáritas Interparroquial de Santiago, Coordenadora do Barrio de Vite, Cruz Vermella de Santiago, Andaina (prosaúde mental), Acción Contra a Fame, Sarela Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Fundación Laboral da Construción de Galicia, Fundación Secretariado Xitano e os Equipos de Inclusión de Ames, Arzúa, Noia e Santiago. 

A misión da Plataforma polo Emprego é promover, a través do traballo en rede e por medio da inserción laboral, a integración das persoas en risco ou situación de exclusión social, tendo en conta os seus dereitos e a súa dignidade, poñendo en valor os procesos persoais e a súa dignidade. Entre os servizos que se prestan dende a entidade atópanse:

 • Otientación e inserción sociolaboral.
 • Promoción do emprego mediante as empresas de inserción laboral eo emprendemento.
 • Formación técnica.
 • Formación socioprofesional.
 • Promoción de traballo en rede e sensibilización social.

No ano 2022 participaron máis de 900 persoas nos programas levados a cabo pola plataforma.

Enderezo:
Rúa dos Concheiros, 33 – 1º
15703 Santiago de Compostela – A Coruña

981 580 506

Horario:

Luns-Venres: 9:00-15:00

FINALIDADE

 • Dar a coñecer a situación das persoas que se atopan con especiais dificultades para o acceso ao emprego.
 • A promoción do emprego e da inserción sociolaboral das persoas que se atopan ou están en risco de  exclusión social e/ou  que atopan  dificultades para o  acceso ao mercado laboral.
 • A promoción da  participación en  rede e  o debate  nas  cuestións que constitúen o obxecto da Plataforma polo Emprego.

A NOSA FILOSOFÍA DE INTERVENCIÓN SOCIAL refléxase  a través do plan integral para inserción sociolaboral, substéntase sobre cinco pilares básicos:

 1. Personalización do proceso de procura de emprego por conta allea ou propia.
 2. Acompañamento  Social  cando é  necesario, sobre  todo nos  casos onde se presente  escaseza de recursos laborais e sociais.
 3. Coordinación Social entre proxectos que se desenvolven na cidade e comarca para aproveitar os recursos humanos e sociais ao máximo.
 4. Participación  Social en  Rede  para evitar solapamentos  e desorientación nas persoas participantes nos programas de emprego e para implementar novos xeitos de metodoloxía de intervención social.
 5. Acción social con actos de sensibilización e denuncia de situacións de precariedade laboral.