A Plataforma Polo Emprego, dentro do Programa “EMERXENDO”, pon en marcha un curso de “Apoio as xestións cotiás das persoas dependentes”, impartirase no centro sociocultural de Vite, rúa Carlos Maside, 7 Santiago de Compostela. Do 1 ao 28 de febreiro de 2018, en horario de 9:00 a 14:00 hs.

Esta formación está subvencionada pola Dirección Xeral de Inclusión Social da Consellería de Política Social, Xunta de Galicia.

Curso Apoio Xestións Cotiás