• EMPRESAS DE INSERCIÓN
    COMPOSTELA INSERTA

Que é unha Empresa de Inserción Laboral

Son estruturas produtivas (empresas)
Promovidas por organizacións sen ánimo de lucro que traballan no ámbito da inclusión social e que se incorporan ao mercado producindo bens ou ofrecendo servizos contratando para elo a persoas en situación de exclusión ou risco de sufrila.

Son unha ferramenta de inclusión social
Xa que o seu fin social último non é o económico senón a integración das persoas en risco ou situación de exclusión no mercado laboral ordinario de traballo a través dun proceso temporal de aprendizaxe das habilidades técnicas dun posto e das habilidades básicas sociais e laborais.

Aeiga

En que consiste o servizo

O Servizo de promoción de Empresas de Inserción promovido pola Asociación Plataforma polo Emprego ten como  obxectivo impulsar a creación de Empresas de Inserción como modo de loita contra a exclusión social e ferramenta de inserción laboral dos colectivos con maior dificultade para acceder ao mercado laboral.

Estruturase como un servizo de asesoramento, titorización e apoio a aquelas entidades de iniciativa social que pretendan por en marcha proxectos de creación de empresas de inserción laboral.

Compostela Inserta