Para desenvolver as accións destinadas á promoción da interculturalidade dentro do Programa “Compostela Convive” de 2020, imos levar a cabo o encontro/conversatorio “XUNTANZA E EXPERIENCIAS MIGRANTES. ( RE ) CONECTANDO COAS NOSAS ORIXES”, dirixido prioritariamente a persoas migrantes desempregadas.  Neste obradoiro trataremos os nosos sentires e as barreiras que  nos dificulta este contexto de crise e desarraigo.