• FORMACIÓN

A vía de inserción por medio dunha formación axeitada á demanda real do mercado de traballo

FORMACIÓN TÉCNICA

Neste ámbito, a Plataforma polo  Emprego trata de ofrecer a oportunidade á rede de entidades coa que se traballa a Técnicos que traballan no eido do social e  á cidadanía en xeral , espazos de debate e reflexión dos dispositivos e recursos, de actuacións no eido dos servizos sociais así como, plantexar actuacións innovadoras de loita contra a exclusión social

FORMACIÓN PARA O EMPREGO

Accións para a adquisición dunha formación socioprofesional

Dende o punto de vista dos colectivos de persoas coas que traballamos dende a Plataforma, algunhas das cuestións básicas que aportamos no referente a estrutura das accións formativas serían as seguintes:

Preparación para as probas das competencias clave, necesarias para ter acceso a cursos AFD con certificado de profesionalidade e tamén para poder presentarse ás convocatorias dos certificados.

Adaptación do contido curricular do curso de cara a que sexa máis efectivo no acceso ao emprego e ás características do colectivo beneficiario do curso, é dicir,  reprogramamos a temporalidade dos contidos para facelos máis adaptables.

Adestramento en habilidades sociais e novas tecnoloxías para a busca de emprego  e laborais básicos para a inserción sociolaboral complementarios cos contidos profesionais

Igualdade de oportunidade e transversalidade de xénero en todas as actuacións

Inmersión e competencia lingüística de correcto uso do galego relacionado co contido específico do curso.

Os contidos profesionais baséanse nos módulos formativos dos certificados de profesionalidade.

Despois das accións formativas pásase á inserción laboral que son  servizos específicos de orientación  laboral, antes mencionados. As persoas en itinerarios de inserción laboral precisan ter a experiencia de que a formación axuda de verdade a acceder a un emprego.