Do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2022, dentro do Programa CABO DELA, subvencióna pola Deputación da Coruña, imos levar a cabo Itinerarios de adestramento e habilidades para a busca de emprego e apoderamento persoal, está dirixido a mulleres en risco de exclusión social co obxecto de facilitar a súa inserción socio laboral.

A metodoloxía de traballo será personalizada en relación ás necesidades das participantes:

Entrevista inicial e deseño do itinerario de inserción socio laboral.

Tratamento adecuado e personalizado das circunstancias socio familiares, persoais, saúde e vivenda que poidan interferir na súa busca de emprego e formación.

Segundo as necesidades, realizaranse acompañamentos para a adquisición de recursos persoais e sociais.  A  atención  será centralizada  nas necesidades que vaian xurdindo.