A Plataforma pon en marcha o Programa EMERXENDO-Itinerarios de inserción socio-laboral e acompañamento, O conxunto de accións que se desenvolven nesta actuación pretenden que as persoas participantes adquiran recursos e ferramentas útiles para o seu desenvolvemento no mercado laboral e así conseguir a inclusión social e laboral.

OBXECTIVOS:

  • Complementar os programas de integración sociolaboral que levan a cabo outras entidades e administracións da cidade ofrecendo actividades informativas e formativas de asesoramento e de orientación para a busca de emprego, que inclúen actuacións de acompañamento social e intermediación laboral e que dean resposta as necesidades psico-sociais de cada persoa.
  • Impulsar a coordinación social entre as diferentes entidades e administracións da cidade, para evitar a dispersión dos e das participantes e aproveitar ao máximo os recursos existentes.
  • Adquisición dos e das participantes de recursos persoais, habilidades e hábitos prelaborais básicos para desenvolverse por si mesmos no mercado laboral.

As actuacións compleméntase co conxunto de actividades que realiza a propia entidade orientadas a facilitar a inserción socio-laboral das persoas.

O programa vai dirixido, con prioridade ás persoas que se atopan ou están en risco de exclusión social, e a zona de intervención é Santiago de Compostela.

Accións dos Itinerarios de Inserción 2017.2018