Programa CABO DELA-FOMENTO DO APODERAMENTO E A CAPACITACIÓN PROFESIONAL DAS MULLERESactividade subvencionada pola Deputación da Coruña.  Do  1 de xaneiro  ata o 31 de decembro de 2024,  desenvolvemos os Itinerarios de adestramento e habilidades para a busca de emprego e apoderamento persoal, está dirixido a mulleres en risco de exclusión social co obxecto de facilitar a súa inserción socio laboral.

A metodoloxía de traballo será personalizada en relación ás necesidades das persoas participantes das accións.

O proxecto divídese en dúas fases e todas as persoas participantes pasarán polas dúas primeiras fases do programa que son as seguintes:

1-Entrevista inicial e deseño do itinerario de inserción socio laboral

2- Tratamento adecuado e personalizado das circunstancias sociofamiliares e persoais; saúde e vivenda que poidan interferir na súa formación e na busca de emprego.

Segundo as necesidades, realizaranse acompañamentos para a adquisición de recursos persoais e sociais. A atención será centralizada nas necesidades que vaian xurdindo.

Titorías Cabo Dela da Deputación da Coruña