A memoria de actividades do ano 2023 inclúe as actividades de Orientación e Inserción Socio laboral, Formación socioprofesional, Promoción do Emprego e Emprendemento, que inclúe a Empresa de Inserción Laboral propia, (Compostela Inserta EIL, S.L), Sensibilización Social, Promoción e Actuacións en Rede. En números sintéticos: 1.011 persoas participantes; 84 insercións, 56 mulleres e 28 homes; 18 proxectos titorizados e asesorados de emprendemento e  3 empresas constituídas ; Tamén titorizamos e desenvolvemos a empresa de Inserción Laboral Compostela Inserta EIL S.L. que contou ao longo do ano  con 6 traballadoras e traballadores.

VER MEMORIA ACTIVIDADES 2023