Dende a Plataforma Polo Emprego imos levar a cabo neste mes de  xullo o “PROXECTO ESTEO 2021” CAPACITAR E FORTALECER PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

OBXECTIVOS:

Crear e apoiar a equipos de persoas en situación de desemprego, co manexo de distintas ferramentas de traballo grupal e individual para capacitar e facer máis doada a súa inserción sociolaboral.

DESTINATARIOS/AS:

Persoas en situación de desemprego e vulnerabilidade ou con emprego precario.

CONTIDOS:

  • Obxectivo profesional e/ou laboral.
  • Identificación e análise do perfil profesional das e dos participantes que os levará a definir e establecer itinerarios formativos e profesionais individualizados.
  • Adquisición de ferramentas psicosociais, persoais e profesionais dentro do marco grupal.
  • Adquisición e actualización nas técnicas e recursos para a procura de emprego.
  • Apoio técnico especializado: individual e grupal para o cambio de actitudes.
  • Adquisición de recursos para detectar novos xacementos de emprego.
  • Preparación e motivación para ofertas de emprego axeitadas ao perfil profesional.