FORMACIÓN: ACONDICIONAMENTO DA CARNE PARA SÚA COMERCIALIZACIÓN