• EMPRENDEMENTO

A Asociación Plataforma polo Emprego dispón dun Servizo de Apoio ao Emprendemento, que presta a través dun Axente de Emprego que forma parte da Rede de Técnicos da Xunta de Galicia.

A finalidade deste servizo de apoio é fomentar o espíritu emprendedor, emerxendo e motivando ideas, mediante o asesoramento ás persoas promotoras de proxectos empresariais, e acompañándoas na elaboración do seu plan de empresa.

Con este obxectivo levamos a cabo actividades formativas e informativas, de orientación, asesoramento e acompañamento, dende os primeiros pasos dos proxectos empresariais, ata acadar a súa posta en marcha.

Ofrecemos un servizo totalmente personalizado, sempre en función das necesidades das persoas, poñendo ao seu dispor medios humanos e materiais, co fin de axudalas e apoialas no desenvolvemento, consolidación e crecemento dos seus proxectos empresariais.

Con este propósito, o pasado ano 2023 acollemos un total de 54 consultas, prestando asesoramento a 17.

Ademáis, a Asociación Plataforma polo Emprego valora e respalda os proxectos viables na consecución de microcréditos para a posta en marcha do negocio, razón pola que forma parte como entidade colaboradora de Microbank, o Servizo de Microcréditos de Caixabank