Dentro do Programa ACHEGANDO, imos impartir o curso “INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL-COMPOSTELA”. Esta acción formativa vai dirixida principalmente ao colectivo de persoas inmigrantes co fin de promocionar a integración sociolaboral dos e das participantes da área de influencia do concello de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ACADAR:

  • ACHEGAMENTO SOCIAL E CULTURAL Á SOCIEDADE DE ACOLLIDA
  • ADQUISICIÓN DE RECURSOS SOCIAIS E DIXITAIS PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIAL E LABORAL
  • INTEGRACIÓN SOCIAL E FOMENTO DA PERMANENCIA NO MERCADO LABORAL DA POBOACIÓN MIGRANTE

CONTIDOS:

  1. Competencia dixital: 5 horas
  2. Módulo de competencia lingüística: 10 horas
  3. Habilidades sociais para a busca de emprego por medio das TIC e igualdade: 10 horas
  4. Coñecemento da sociedade de acollida, relacións laborais e estranxería: 10 horas