A Plataforma Polo Emprego levou a cabo a presentación pública da MEMORIA DE ACTIVIDADES  e ENTREGA DE DIPLOMAS da formación realizada, o día 22 de xuño, no Centro Abanca Obra Social.

PARTICIPARON no acto: A Concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde, Dna Concepción Fernández Blanco.

O Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral, Don José Alfonso Marnotes González.

O Director Xeral de Inclusión Social, Don Arturo Parrado Puente.

Tamén asistiron representantes doutras administracións e entidades que participan na rede da Plataforma.

Entrega diplomas formación