INFORMACIÓN E ASESORAMENTO DOS DEREITOS DAS TRABALLADORAS DE FOGAR E COIDADOS. Esta actividade forma parte do PROXECTO ACAROAR. 

Obxectivo:

 –Adquisición de información dos recursos, dereitos, servizos e recursos.

– Promover o fortalecemento ou o apoderamento das mulleres.

Descrición : Accións permanentes de Información, asesoramento e orientación sociolaboral ás traballadoras de fogar, en materia legal da lei que regula o servizo do fogar familiar.

Temporalidade: dende xaneiro a outubro de 2021.