Dentro do Programa ACHEGANDO, imos desenvolver o curso “INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL

OBXECTIVOS:

  • ACHEGAMENTO SOCIAL E CULTURAL Á SOCIEDADE DE ACOLLIDA
  • ADQUISICIÓN DE RECURSOS SOCIAIS E DIXITAIS PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIAL E LABORAL
  • INTEGRACIÓN SOCIAL E FOMENTO DA PERMANENCIA NO MERCADO LABORAL DA POBOACIÓN MIGRANTE

CONTIDOS:

  • Coñecemento e estudo histórico-cultural da sociedade galega e española.
  • Inmersión lingüística para o desenvolvemento da vida diaria nas linguas oficiais de Galicia.
  • Dereitos laborais e busca de emprego por medio das TIC. -Competencias dixitais.
  • Habilidades para a busca de emprego.
  • Igualdade de xénero.
  • Contratos e autorización de traballo.