Dentro do Programa “Compostela Convive” de 2019, imos levar a cabo o curso de informática básica para a busca de emprego e inmersión lingüística, preferentemente para persoas migrantes, desempregadas e público en xeral. No Centro Sociocultural de Vite en Santiago de Compostela.