Para desenvolver as accións destinadas á promoción da interculturalidade dentro do Programa “Compostela Convive” de 2019, imos levar a cabo o encontro/conversatorio “Honrando as nosas ancestras”, dirixido prioritariamente a persoas migrantes, desempregadas e público en xeral,  co obxecto de reflexionar sobre as casusas socioeconómicas e políticas que motivan os fluxos migratorios e analizar os procesos migratorios dende a ollada das persoas protagonistas.

OBRADOIRO