Na Plataforma observamos que hai un claro crecemento da demanda e necesidade social de dar cobertura aos servizos de atención ós coidados a persoas dependentes en Santiago e comarca;  co fin de capacitar de forma práctica e áxil a un grupo de 15 persoas, nun ámbito profesional concreto e dos que recibimos na nosa bolsa de emprego  ofertas laborais, que non sempre podemos cubrir por falta de capacitación; para dar resposta a esta demanda, imos levar a cabo dentro das actividades do PACTO POLO EMPREGO do Concello de Santiago, a formación de  Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes no Domicilio.

Contidos:

1.      A Dependencia

–  Concepto

–  Marco legal

–  Principios básicos

–  Servizos

2.      O técnico en atención á persoas en situación de dependencia

3.      Psicoloxía básica aplicada á atención psicosocial domiciliaria

4.      Relación social coas persoas dependentes

5.      Coidados principais

6.      O ambiente como factor favorecedor da autonomía persoal, comunicación e relación social

7.      Estratexias de intervención psicosocial e intervención na autonomía persoal

8.      Intervención e apoio na resolución de xestións e no entorno familiar

9.      Axudas técnicas e tecnolóxicas para a vida cotiá

10.   Motivación e aprendizaxe das persoas dependentes

11.   Servizos de atención domiciliaria