PROGRAMA DO CURSO

Contidos lingüísticos:

Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais. Lingua e sistemas: coñecemento do código ( gramática, fonética, ortografía e léxico). Lingua e comunicación: función comunicativas. 

Contidos tecnolóxicos:

Sofware – Hadware: diferenzas básicas. Carpetas e arquivos. Programas básicos para o traballo habitual. LibreOffice – MicrosoftOffice. Manexo básico de Internet e dispositivos móbiles. Seguridade na rede. Xestións dixitais para o uso diario (saúde, Administracións…).