No marco do  PROGRAMA ACAROAR, dentro das actividades de formación e de promoción do acceso ás novas tecnoloxías; imos levar a cabo o obradoiro/actividade “Habilidades sociais e uso das novas tecnoloxías”.

Obxectivo:

– Adquisición de recursos e habilidades sociais coa utilización axeitada das novas tecnoloxías.

-Fomentar as relacións interxeracionais e interterritoriais entre mulleres traballadoras  de fogar e coidados.

-Promover o fortalecemento ou o empoderamento das mulleres.

-Visibilizar a necesidade e a importancia social  do traballo de fogar e os coidados.

Descrición: Acción formativa en aula de informática onde se traballará as habilidades sociais, Igualdade e o manexo das novas tecnoloxías ( redes sociais , manexo adecuados dos soportes  móbiles , admistración e recursos).