Dentro do Programa ACHEGANDO, imos desenvolver o curso “INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL

OBXECTIVOS:

  • ACHEGAMENTO SOCIAL E CULTURAL Á SOCIEDADE DE ACOLLIDA
  • ADQUISICIÓN DE RECURSOS SOCIAIS E DIXITAIS PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIAL E LABORAL
  • INTEGRACIÓN SOCIAL E FOMENTO DA PERMANENCIA NO MERCADO LABORAL DA POBOACIÓN MIGRANTE

CONTIDOS:

  1. Habilidades sociais para a busca de emprego por medio das TIC e Igualdade: 10 horas
  2. Módulo de competencia lingüística: 12 horas
  3. Coñecemento da sociedade de acollida, relacións laborais e estranxería: 11 horas