A Plataforma Polo Emprego, dentro do Programa “Compostela Convive”, vai levar a cabo o encontro/conversatorio “Desafiando fronteiras” dirixido prioritariamente a persoas migrantes desempregadas e público en xeral, co obxecto de reflexionar sobre as casusas socioeconómicas e políticas que motivan os fluxos migratorios e analizar os procesos migratorios dende a ollada das persoas protagonistas.

Formación encontro-conversatorio Desafiando fronteiras