Dentro do “PROXECTO ESTEO 2022” CAPACITACIÓN DIXITAL PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL, imos desenvolver as seguintes accións grupais e colaborativas. Grupo 1, do 20 ao 23 de decembro. Grupo 2, do 26 ao 27 de decembro.

OBXECTIVOS:

Crear e apoiar a equipos de persoas en situación de desemprego, en risco de ex­clusión social, para que ao traveso de distintas ferramentas de traballo grupal e individual (coaching, CAPACITACIÓN DIXITAL , orientación, información, formación, actividades terapéuticas…) se capaciten e fortalezan para a inserción sociolaboral

Dirixido preferentemente a persoas en situación de desemprego e vulnerabilidade ou con emprego precario.

CONTIDOS:

  • Inmersión tecnolóxica de competencias dixitais básicas no manexo dos dispositivos móbiles que faciliten a busca de información e manexo das tics.
  • Obxectivo profesional e/ou laboral.
  • Identificación e análise do perfil profesional das e dos participantes que os levará a definir e establecer itinerarios formativos e profesionais individualizados.
  • Adquisición de ferramentas psicosociais, persoais e profesionais dentro do marco grupal.
  • Adquisición e actualización nas técnicas e recursos para a procura de emprego.
  • Apoio técnico especializado: individual e grupal para o cambio de actitudes.
  • Adquisición de recursos para detectar novos xacementos de emprego.
  • Preparación e motivación para ofertas de emprego axeitadas ao perfil profesional.